הליך מקוצר

Mekozar

הרפורמה החדשה בהליך פשיטת הרגל

החל מספטמבר 2013, נכנסה לתוקף רפורמה חדשה על ידי הכונס הרשמי, אשר באה להקל עם החייבים המצויים בהליך פשיטת הרגל. במצב הישן היה קיים חוסר בהירות לגבי משך ההליך והדבר פגם ביכולת של החייב לשקם את עצמו.

אם בעבר, החייב היה מוכרז כפושט רגל ורק לאחר תקופה לא ידועה של בדרך כלל 4-5 שנים ומעלה ניתן היה להגיש בקשה לקבלת הפטר, הרי שכיום, על פי הרפורמה החדשה, בתום 18 חודשים בלבד ממועד מתן צו הכינוס, מקבל החייב הפטר!

ההפטר הינו מותנה ועל מנת שההפטר יהפוך לחלוט, על החייב לעמוד בתכנית הפירעון אותה מגיש המנהל המיוחד לבית המשפט. היתרון מבחינת החייב הוא עצום. למעשה לראשונה, החייב יודע בדיוק את מועד סיום ההליך. בנוסף, קיימת לחייב האפשרות לקצר את ההליך ולזרז את קבלת ההפטר טרם המועד אשר נקבע על ידי המנהל המיוחד. ישנם מקרים בהם לאחר 18 חודשים בלבד יינתן הפטר לאלתר והחייב יסיים את הליך פשיטת הרגל באופן מידי.

משרד עו"ד איתי בר הוא משרד עו"ד המתמחה בפשיטות רגל ומספק יעוץ וליווי משפטי לחייבים לכל אורך ההליך.