הסדר נושים

55

חייבים אשר נמצאים במצב כלכלי המאפשר להם להציע סכום כספי גבוה לנושים יכולים לבחור בהליך הסדר בו החוב נמחק באופן מידי תוך כדי ויתור לעיתים על הליך הפש"ר.

לפני פתיחת הליך פש"ר

במידה וכמות הנושים מועטה יחסית, ניתן לנסות להגיע להסדר חוב עם כל אחד מהנושים ולהימנע למעשה מהליך פשיטת רגל. חשוב כמובן שלא לחתום על אף הסדר טרם השגת סיכום עם שאר הנושים, אחרת אין תועלת בדבר שכן החייב אמנם חייב פחות כעת אך עדיין שקוע בחובות וחשוף להליכי הוצאה לפועל עתידיים. כמו כן, יש להיזהר מאוד מהאשמה עתידית של העדפת נושים אסורה ככל שרק חלק מן הנושים קיבלו תשלום.

אפשרות נוספת היא להציע הצעה לפי סעיף 19א לפקודה. לפי מסלול זה על החייב להציע סכום של לפחות 30% מסך חובותיו לנושים. לאחר מינוי מנהל מיוחד מתקיימת אסיפת נושים שם נדרש רוב של 51% מהנוכחים שיש להם 75% מסך הנשייה הכולל ובמידה ומתקבלת ההצעה היא מחייבת למעשה את כלל הנושים וכך ובכפוף לאישור בית המשפט, מסיים החייב את הסיפור.

לאחר פתיחת הליך פש"ר

לאורך כל שלבי הפש"ר יכול החייב להציע כספים על מנת לקצר את ההליך. מובן שכעת כל הסדר דורש את התייחסותם של המנהל המיוחד והכנ"ר וכפוף לאישורו של בית המשפט. היום עם כניסת הרפורמה, ניתן לראות בהרבה מקרים כי כספים אותם מציע החייב נכנסים בתכנית הפירעון ומבטיחים את קיצור ההליך ל-18 חודשים בלבד.

חשוב לציין כי מקור הכספים הנו קריטי וזאת על מנת להימנע מחוסר תום לב ו/או האשמה כי החייב ביצע הברחת נכסים ועל כן חשוב להיוועץ בעו"ד המתמחה בתחום טרם הגשת הצעה כלשהי לנושים.

משרד עו"ד איתי בר הוא משרד עו"ד המתמחה בפשיטות רגל ומספק יעוץ וליווי משפטי לחייבים לכל אורך ההליך.