הקפאת הליכים

 

1 (10)

היתרון הגדול של הליך הפש"ר, מלבד מחיקת החובות כמובן, הוא העובדה שעם מתן צו הכינוס, מעוכבים באופן מידי כל ההליכים כנגד פושט הרגל לרבות כל הליכי ההוצאה לפועל ואין אפשרות לפתוח הליך חדש כנגד החייב. פושט הרגל אינו משלם עוד דבר במסגרת תיקי ההוצאה לפועל המתנהלים נגדו אלא אך ורק לקופת הכינוס. במקרה של תביעה משפטית, מעוכבים כל ההליכים ולמעשה על התובעים לפנות ולהגיש תביעת חוב במסגרת הליכי פשיטת הרגל.

עם מתן הכינוס ניתן צו עיכוב יציאה מן הארץ כנגד פושט הרגל. יחד עם זאת, ניתן לבקש היתר לביטול הצו כדי לאפשר לחייב לצאת מן הארץ לצרכים שונים, כמו למשל לצורכי עבודה או בשל אירועים אישיים ו/או משפחתיים. כך שלבתי המשפט סמכות לבטל את צו עיכוב היציאה מן הארץ העומד כנגד חייב המצוי בהליך פש"ר.

משרד עו"ד איתי בר הוא משרד עו"ד המתמחה בפשיטות רגל ומספק יעוץ וליווי משפטי לחייבים לכל אורך ההליך.