חלוקת רכוש

חלוקת רכוש (2)

עיקר הוויכוחים אצל רוב הזוגות המתגרשים הנו על הנכסים אשר יש לחלק במסגרת חלוקת הרכוש הנובעת מעצם הגירושין.

באופן כללי, רכוש שנצבר במשותף במהלך חיי הנישואין, יתחלק באופן שווה בשווה בין בני הזוג בעקבות גירושין, ללא כל התחשבות בעובדה על שם מי רשום הרכוש שיועד לחלוקה.

רכוש שהובא על ידי אחד מבני הזוג לתוך הזוגיות והנישואין, מתנות וירושות שהתקבלו וניתנו במהלך הנישואין, גמלה המשתלמת לאחד מבני הזוג על-ידי המוסד לביטוח לאומי, או גימלה או פיצוי שנפסקו או המגיעים על פי חיקוק לאחד מבני-הזוג בשל נזק גוף, או מוות, לא מחויבים בחלוקה לפי אותו עיקרון בסיסי.

זוגות אשר נישאו מיום 1/1/1974 ואילך, כפופים לאמור בחוק יחסי ממון. חוק זה קובע, בין השאר, כי חלוקת הרכוש בין בני הזוג תעשה על-ידי איזון סך המשאבים - היינו הרכוש.

עם זאת, לא כל רכוש נחשב משותף. ישנה הבדלה בין רכוש וממון משותף לבין רכוש וממון פרטי.

חשוב לציין כי גם חובות שנצברו במהלך חיי הנישואין הנם חובות משותפים למעט במקרים קיצוניים כגון מעשים פליליים, הימורים ועוד.

מובן כי כל האמור לעיל אינו רלבנטי ככל שחתמו בני הזוג על הסכם ממון.