מזונות

1 (13)

קיימים שני סוגים של דמי מזונות, מזונות אישה ומזונות ילדים.

הרעיון העיקרי מאחורי דרך קביעת גובה דמי מזונות אישה היא כי האישה תוכל להמשיך לקיים את רמת החיים לה הורגלה בבית הוריה טרם הנישואין או בזמן חייה המשותפים עם בעלה- לפי הגבוה מבין השניים.

המקור לכך הנו הכלל המגיע מן המשפט העברי וקובע "עולה עימו ואינה יורדת עימו", כלומר גם אם רמת חיי הזוג ירדה, האישה עדיין זכאית לדמי מזונות אישה גבוהים בשל העובדה שהורגלה אל רמת חיים גבוהה.

על אף חובת הבעל לתשלום מזונות ישנן התנהגויות מצד האישה אשר עלולות לשלול ממנה את הזכות לקבלת אותם תשלומי מזונות.

ככלל, כל אב חייב בתשלום מזונות לילדיו עד גיל 18. את התביעה לתשלום מזונות יכולה להגיש האם או הילדים עצמם. כאשר בית המשפט בוחן את בקשת המזונות הוא בוחן אותה לפי קריטריונים שונים כגון הרמה הכלכלית בבית, גובה הכנסת ההורים האם יש נסיבות מיוחדות ועוד ובהתאם לכך מכריע.

ישנו הבדל בגובה המזונות בהתאם לגילאי הילדים כאשר עד גיל 6 מוטלת על האב חובה מוחלטת וזהו חיוב מזונות אשר אינו תלוי ביכולתו הכלכלית של האב.

לאחר גיל 6 ועד גיל 15 גם האם מחויבת במזונות הילדים. הכוונה היא שההורים משתתפים יחד בהוצאות הילד כגון תשלומים עבור חינוך, חוגים, טיולים ועוד.

מגיל 15 עד גיל 18 החיוב מתחלק בין האב לאם לפי יחס הכנסותיהם.
הפסיקה קבעה כי מגיל 18 ועד לסיום שירות החובה בצה"ל, ישלם האב כשליש מהסכום המוסכם.

במידה והאב לא משלם מזונות, ניתן לפנות ללשכת ההוצאה לפועל על מנת להביא לאכיפת פסק הדין. במסגרת הליכי הוצל"פ ניתן להפעיל אמצעים שונים על מנת להיפרע מן האב ומקביל להפעיל עליו לחץ כדי שישלם. בין היתר ניתן להטיל עיקול על משכורת, להוציא צו עיכוב יציאה מהארץ, ואף להוביל למאסרו של מי שאינו משלם.

במקרים בהם לא מצליחים לגבות תשלום, ניתן לקבל מזונות ילדים באמצעות המוסד לביטוח לאומי. גובה התשלום יהיה בהתאם לקריטריונים של המוסד לביטוח לאומי, המשלם סכומים מינימאליים, שאינם בהתאם לסכום שנפסק בפסק הדין. את יתרת הסכום שנפסק, ניתן יהיה לגבות בעתיד באמצעות לשכת ההוצאה לפועל. חוב מזונות אינו בר הפטר בהליכי פשיטת רגל כך שחייב אשר פונה לאפיק זה לא יוכל למחוק את חובו אלא באמצעות תשלום לאשה.

בית המשפט המחוזי קבע גובה סכום מזונות מינימום לילד העומד על כ- 1,300 ₪  על הסכום הזה צריך להוסיף 33% הוצאות מדור לילד אחד, 40% לשני ילדים (האחוז עולה בהתאם למספר הילדים) ומחצית מהוצאות חינוך.

חשוב לדעת כי פסק דין מזונות הנו פסק דין אשר אינו קבוע בהכרח וניתן לשינוי וזאת בעקבות שינוי במצב הכלכלי של אחד ההורים או בעקבות שינוי נסיבות מהותי.