פשיטת רגל: איך זה עובד?

תהליך של פשיטת רגל אינו פשוט, אבל יכול לשמש מוצא אחרון למי שלא עומד בתשלום חובותיו לנושים. רגע לפני שמגישים בקשה לפש"ר, כדאי לדעת איך ההליך עובד ולהכיר את השלבים השונים שבדרך.


פשיטת רגל היא הליך משפטי שנועד לסייע למי שנקלע לחובות שאינו מצליח להחזיר, ולאפשר לו להתחיל מחדש לאחר הגעה להסדר עם הנושים, יחד עם ויתור שלהם על חלק מהחוב. ניתן להגיש את הבקשה על ידי עורך דין לפשיטת רגל, ולהתחיל בהליך שאמנם אינו פשוט – אך לפעמים הוא האפשרות היחידה העומדת בפני החייב כדי להשתקם מבחינה כלכלית. מרגע ההחלטה להגיש בקשה לפשיטת רגל, החייב עובר ארבעה שלבים עיקריים, וכאן נפרט כל אחד מהם בנפרד. 

שלב ראשון: הגשת הבקשה

בהנחה שהחייב עומד בדרישות הסף לפשיטת רגל שקובע החוק (אדם פרטי, תושב ישראל, בן 18 ומעלה ואשר חובותיו עומדים על מינימום של כ-18,000 שקלים – סכום המתעדכן בחוק מעת לעת), ניתן להגיש בקשה למתן צו כינוס והכרזה עליו כפושט רגל על ידי בית משפט. לשם כך, הוא מפרט בפני בית המשפט את חובותיו ואת האופן שבו הם נוצרו.

בית המשפט בוחן כל בקשה לגופה, מבקש לוודא כי החייב  אכן נהג בתום לב ואינו מבקש לנצל לרעה את החוק כדי לחמוק מאחריות על מעשיו, ומחליט בהתאם למצב האם ניתן להתחיל בתהליך של פשיטת רגל.  בתנאים מסוימים, גם הנושים יכולים להגיש בקשה להכריז על אדם שחייב להם כספים כעל פושט רגל, ולשם כך עליהם להתריע על כוונתם לעשות זאת על ידי מתן הודעה מראש לחייב.

שלב שני: צו כינוס

אם בית המשפט החליט לקבל את בקשתו של החייב לפשיטת רגל, מתחיל השלב השני בתהליך – נתינת צו כינוס. צו כינוס מאפשר חלוקה של נכסי החייב באופן הוגן לנושים להם הוא חייב כספים, בהתאם לגודל החוב ולסדר העדיפויות הקבוע בחוק.

בנוסף, הצדדים מגיעים להסדר תשלומים, וכל ההליכים המשפטיים שעמדו נגד החייב מופסקים מיידית. מרגע זה מתחיל הליך של הסרת עיקולים והגבלות שונות שהוטלו על פושט הרגל, אם היו כאלה, והוא יכול להחזיר כסף לנושיו רק במסגרת הליך הכינוס ולא בשום דרך אחרת.

שלב שלישי: הכרזה על פשיטת רגל

בשלב השלישי, בית המשפט מכריז באופן רשמי על החייב כעל פושט רגל. עצם ההכרזה היא מעין פרישת חסות של כונס הנכסים הרשמי מטעם מדינת ישראל על מי שפשט רגל, הכרה בזכותו לקבל הגנה מול הנושים, ולרוב גם הכרה פורמלית בכך שנקלע לחובות בתום לב – ולא מתוך כוונה לגזול כספים מאחרים.

שלב רביעי: קבלת הפטר

השלב הרביעי הוא סיום הליך פשיטת הרגל על ידי קבלת הפטר מבית המשפט. אם החייב הגיש בקשה לקבלת ההפטר, והצליח להוכיח כי שילם את חובו לנושים ככל שיכל וכי הליך פשיטת הרגל מוצה וכבר לא נשארו דרכים נוספות לתשלום החוב – בית המשפט מוציא צו הפטר. משמעותו של הצו היא סיום הליך פשיטת הרגל ומתן האפשרות לחייב לשקם את חייו ואת מצבו הכלכלי, ללא חשש.

  
משרד עו"ד איתי בר מתמחה בתחום פשיטות הרגל, ביעוץ משפטי ובליווי חייבים לאורך התהליך כולו, מרגע הגשת הבקשה לפש"ר ועד לקבלת הפטר.