שאלות נפוצות

גובה מזונות הבסיס המינימלי אשר ביהמ"ש נוהג לפסוק הנו 1,250 ₪ המהווים רק את צרכיו הבסיסיים של הילד. על סך זה נוספים רכיבים נוספים כגון מדור וחינוך.
מזונות אישה
בחינת צרכי האישה.
בוחנים את צרכיה של האישה החל ממזון, מדור(שכירות/משכנתא),צרכים רפואיים, בגדים, בילויים ועוד ..
הכנסות הבעל.
מזונות האישה יגזרו בין היתר, בהתחשב בהכנסות הבעל ,ברכושו ואף בפוטנציאל ההשתכרות שלו. על פי ההלכה הבעל צריך לעשות כל שביכולתו בכדי לפרנס את אשתו ולספק לה את כל צרכיה. כמו כן, לוקחים בחשבון את גובה המשכורת של האישה כולל הכנסות נוספות כגון דמי שכירות, ריבית וכו'..
מזונות ילדים
ככלל, כל אב חייב בתשלום מזונות לילדיו עד גיל 18. את התביעה לתשלום מזונות יכולה להגיש האם או הילדים עצמם. כאשר בית המשפט בוחן את בקשת המזונות הוא בוחן אותה לפי קריטריונים שונים כגון הרמה הכלכלית בבית, גובה הכנסת ההורים האם יש נסיבות מיוחדות ועוד ובהתאם לכך מכריע.
בית המשפט המחוזי קבע גובה סכום מזונות מינימום לילד העומד על כ- 1,300 ₪ על הסכום הזה צריך להוסיף 33% הוצאות מדור לילד אחד, 40% לשני ילדים (האחוז עולה בהתאם למספר הילדים) ומחצית מהוצאות חינוך.
אב יוכל להגיש תביעה להפחתת מזונות כאשר חל שינוי נסיבות מהותי, כגון אב אשר ירד מנכסיו, אב שאיבד את כושר השתכרותו ואינו מסוגל לעבוד כבעבר, אב שנולדו לו ילדים נוספים מאישה אחרת.
בדרך כלל לצד אחד משתלם יותר לנהל את ההליך בבית המשפט ולשני ברבנות, זאת לפי נסיבות המקרה ולפיכך יש חשיבות רבה לוודא באיזה צד אתם. בניגוד לדעה הרווחת, לא כל גבר ירוויח אם תיק הגירושין יידון בבית הדין הרבני, ולא כל אישה תרוויח מניהול התיק בבית המשפט.
על כן חשוב לנתח כל מקרה לגופו טרם קבלת ההחלטה היכן להגיש את בקשת הגירושין.
הסכם הגירושין מסדיר את ענייני הגירושין בין הצדדים. ההסכם אמור לתת מענה לכל הבעיות העתידיות שעלולות לצוץ, כגון: הסדרת הגט בפועל , חלוקת הרכוש, מזונות, משמורת, הסדרי ראייה וחינוך הילדים המשותפים.
אב אינו חייב לקיים הסדרי ראייה עם ילדיו ואולם האם, מאחר והוצאותיה גדלות כאשר האב אינו לוקח את ילדיו לפי הסדרי הראייה שנקבעו, תוכל לקבוע דמי טיפול בילדים.
כמו כן, באם הילדים יזקקו לטיפולים נפשיים כתוצאה מהתנהגות האב, תוכל האם לתבוע את הוצאות טיפולים אלה. יש הסכמי גירושין במסגרתם ניתן לאכוף על האב קיום הסדרי ראיה.
האם אפשר לגרוע מזכותו של אב לראות את ילדיו מאחרואינו עומד בתשלומי מזונות?
לא ניתן לפגוע בקיום הסדרי הראייה של הילדים עם האב בשל אי תשלום מזונות.
ישנם דיינים הפוסקים כי הבעל חייב לשלם את הסכום שחתם עליו, יהיה גבוה ככל שיהיה. לעומתם ישנם דיינים הסבורים כי יש להגביל את סכום הכתובה לסך של 120,000 ש"ח בלבד, מאחר והכתובה לא נועדה להעשיר את האישה ולרוקן את כיסיו של הבעל.
המגמה היא לפסוק סכומים ריאליים אשר הבעל יוכל לשלמם ואשר האישה תוכל להיבנות מהם בכבוד.
פעמים רבות, משתמש בן הזוג אשר אינו מעוניין בגירושין, בבית המגורים בכסף וברכוש,
כקלף מיקוח וכאמצעי להפעלת לחץ על בן הזוג החפץ בגירושין. במקרה כזה, יתנה הצד שאינו מעוניין בגירושין את הסכמתו למתן גט בקבלת כספים או בקבלת הדירה,
או לכל הפחות בקבלת חלק גדול יותר מהחלק המגיע לו על פי חוק. על פי החוק במדינת ישראל הדיון בענייני הרכוש יתקיים בערכאה שאליה יפנו קודם,
לכן אם צד אחד יפנה לבית הדין, חלוקת הרכוש תקבע בבית הדין. לכן מאד חשוב לתכנן מראש את המהלכים בענייני הרכוש והכספים..
בני הזוג יכולים להגיע לכדי הסכם לפיו הדירה תימכר מיד או במועד נדחה. במידה ולא הגיעו בני הזוג להסכם, יש לפעול על פי החוק,
שקובע שאי אפשר למנוע מאדם לממש את זכותו בנכס ו לא ניתן למנוע ממנו למכור את דירתו. יחד עם זאת, מול זכות זו עומדת זכות הילדים למדור.
כעקרון, קובע החוק כי רכוש שנרכש לפני הנישואין אינו משותף. אולם, המציאות משתנה,
וכיום התשובה תלויה בנסיבות ואינה חד משמעית .
כל מקרה נדון כאשר סוגיות כמו האם משולמת משכנתא במהלך הנישואין, האם זו דירת המגורים בה אתם מתגוררים, האם זהו הנכס היחידי ברשותכם, טיב היחסים ועוד.
אם מדובר בזוג לפני הנישואין, הייתי ממליץ לעשות הסכם מפורש בעניין.
מסמך הגט עצמו נכתב בכתב יד, על ידי איש דת שהוסמך לדבר, בתוך כחודש מסיום תהליך חקירת השמות.
חשוב לדעת, כי עד למתן מסמך הגט בני הזוג נחשבים נשואים לכל דבר ועניין, למשל, אם אחד מבני הזוג מנהל רומן בשלב זה במערכת היחסים, הוא נחשב על פי דיני ישראל כבוגד.
לצורך מתן כתב הגט, תיקבע פגישה נוספת ובה על שני בני הזוג להיות נוכחים. מתן כתב הגט כרוך בטקס קצר ,ובו הגבר נותן את הגט לאישה .הדיינים בבית הדין מנחים את בני הזוג כיצד לנהוג במדויק בעת קבלת הגט.